Arrangemeneter 2018

Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtte