Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtteForti ikonisk

Åpning av Jødisk Kulturfestival Trondheim 2019