Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtteForti ikonisk

Norske jøders krigsinnsats og lojalitet.