Jødisk kulturfestival Trondheim 2020
4.septemner – 6.september AVLYST 🙁. MEN,…!!!!

Jødisk kulturfestival Trondheim 2020
4.septemner – 6.september AVLYST 🙁.

Det er med tungt hjerte at Jødisk kulturfestival Trondheim ser seg nødt til å avlyse årets festival den 4. – 6. september 2020. Dette ble vedtatt i styremøte den 7. mai 2020. Det er flere grunner til dette.

Jødisk kulturfestival Trondheim feirer 10 år i 2020. På årets festival skulle vi blant annet få høre et nykomponert verk av Henning Sommerro og det skulle bli gjensyn med populære Budapest klezmer Band. Fra Sverige skulle det erfarne klezmerbandet «Sabbath hela veckan» komme, mens norske Urban Tunnels klezmer band skulle spille og fortelle om sin vei inn i den jødiske folkemusikken. Dette og mye mer sto på det fyldige festivalprogrammet som dessverre blir skrinlagt på grunn av korona. Nå blir alt dette forsøkt flyttet til 2021.

– Til tross for at årets festival nå blir avlyst planlegger vi enkeltstående arrangementer i løpet av høsten 2020. Det vil vi komme tilbake til. Men situasjonen nå er altfor uforutsigbar til at vi kan planlegge å gjennomføre. Det er det flere årsaker til, sier festivalsjef Rita Abrahamsen.

Karantenepåbud

Et av festivalens hovedmål er å presentere jødisk kultur til et norsk publikum. Fordi det er svært få som utøver jødisk kultur i Norge, er det nødvendig å hente utøvere fra utlandet.
Til årets festival var det planlagt at musikere, artister og andre deltakere fra USA, Tyskland, Ungarn, Polen og Sverige skulle komme. Slik situasjonen er i skrivende stund er det svært usikkert om noen av disse kan reise til Norge grunnet karantenepåbudet. Vi vet heller ikke om festivalens tilreisende fra utlandet vil kunne forlate sine hjemland eller om det kommer til å være internasjonale flyavganger som våre deltakere kan benytte seg av. Alt i alt er situasjonen nå for usikker.

Sikkerhet og smittevern

Festivalens hovedarena er synagogen i Trondheim der det er strenge sikkerhetstiltak. Alle som skal inn i bygningen skal sluses inn. Med dagens påbud/krav om avstand vil vi kunne sluse inn bare en person av gangen. Fordi dette vil ta mye tid, kan køen utenfor bli uforholdsmessig lang og kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det vil også bli en stor utfordring å holde en meters avstand eller mer blant publikum. Adkomsten innendørs er både trang og kronglete og innslipp til arrangementene ville kunne ta uforholdsmessig mye tid.

Ti år lang historie

Jødisk kulturfestival har en ti år lang historie i Trondheim. Årlig har festivalen vært et møtested for trøndere som har kommet for å høre klezmermusikk i mange varianter, foredrag, panelsamtaler, teater og utstillinger. I vår tid er det fortsatt viktig å åpne opp og invitere inn til synagogen i Trondheim og andre arenaer i byen for å dele jødiske kulturuttrykk de fleste har hørt om, men mange ikke kjenner.

Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtte