Mindreårige flyktninger

Søndag 3. september kl. 13.30 i synagogen

Panelsamtale

Utgangspunktet for vår panelsamtale er barn og unge som ble sendt vekk fra sine hjemland for å få beskyttelse. Det skjedde under andre verdenskrig og det skjer igjen i dag. Vi spør hvordan barna ble mottatt, hvordan de klarte seg og hvilke ettervirkninger barn og unge kan få når foreldre sender dem fra seg på grunn av krig og forfølgelse. Kan vi trekke paralleller fra krigens dager til vår tid?

Under krigen ble barn sendt vekk fra sine hjemland til land der nazistene ikke kunne få tak i dem. Det normale den gangen ville vært at de ble sendt til gasskamrene. Noen foreldre fikk sendt barna sine bort etter ofte lange og usikre søknadsprosedyrer via motstandsbevegelser, andre lands ambassader eller humanitære organisasjoner.

Hvordan gikk de med de mindreårige flyktningene som kom til Norge under andre verdenskrig? Norge ville ikke ha de statsløse barna. Så hvordan klarte de seg? Noen lever fortsatt her i landet og vi vil benytte anledning til å utforske dette nærmere. I denne panelsamtalen spør vi hvordan de klarte seg og hvilke ettervirkninger det fikk da de måtte forlate sine foreldre og sine hjemland. Psykolog Magne Raundalen har arbeidet med barn på flukt og vil fortelle om sine erfaringer på feltet. Magne Raundalen er spesialist i klinisk psykologi med mange års erfaring med mennesker i krisesituasjoner.

Trekke linjer til i dag

Uten å sammenligne kriger og skjebner, spør vi om det kan finnes likhetstrekk mellom hvordan unge mindreårige flyktninger blir mottatt i Norge i dag og den gang. Hva skjer med barn som må flykte alene til et fremmed land, og hva kan mottakslandet gjøre for å lindre smertene? Vi spør om det kan være relevant å trekke linjer fra praksisen for 80 år siden frem til dagens situasjon. Hva har vi lært og hva kan vi gjøre bedre. Psykolog Magne Raundalen har arbeidet med barn på flykt og bidrar med sine erfaringer på feltet.

Sigmund Korn

Sendt av foreldrene 

Sigmund Korn og Sigmunds tvillingbror Norbert var blant en håndfull jødiske barn som ble sendt på sommerleir til Norge av den jødiske menigheten i Wien i 1938. Fra først å ha trodd de sendte barna sine på sommerferie, ble det en kamp blant jødiske foreldre å få flest mulig av sine minste sendt av gårde til trygghet i andre europeiske land. Mange foreldre fryktet det verste, med rette skulle det vise seg. England tok imot mange tusen jødiske barn i disse årene. Sigmund Korn vil delta i panelsamtalen og fortelle om sine opplevelser. Korn kom fra Østerrike til Norge etter at Tyskland hadde invadert hjemlandet hans. Han ble som niåring skilt fra foreldrene, og sammen med 20 andre jødiske barneflyktninger kom han til Norge sommeren i 1938.

Mange foreldre fryktet det verste, med rette skulle det vise seg. England tok imot mange tusen jødiske barn i disse årene. 

Sigmund Korn vil delta i panelsamtalen og fortelle om sine opplevelser. Korn kom fra Østerrike til Norge etter at Tyskland hadde invadert hjemlandet hans. Han ble som niåring skilt fra foreldrene, og sammen med 20 andre jødiske barneflyktninger kom han til Norge sommeren i 1938.

Måtte rømme fra barnehjemmet

Fire år senere måtte han flykte igjen, natt til 26. november 1942, da politiet hentet norske jøder for å sende dem til nazistenes konsentrasjonsleir Auschwitz. Sigmund var 13 år da han som en av 13 barneflyktninger rømte fra barnehjemmet i Oslo. Han slapp så vidt unna å bli sendt i døden i Auschwitz. Politiet kom for å hente barna halvannen til to timer etter at de hadde dratt fra barnehjemmet.

Statsløs

Etter krigen var barna statsløse, Norge ville først ikke ta imot dem. I 1947 fikk Sigmund Korn omsider norsk statsborgerskap. At han ikke var velkommen til Norge etter freden syns han var vondt. Til NRK sa Sigmund Korn i forbindelse med utgivelsen av en boka Unge tidsvitner om de jødiske barna: – Vi måtte stemple passet en gang i året, for vi tilhørte ingen stat. Senere representerte Sigmund Korn Norge som turner, ble utdannet møbelsnekker og interiørarkitekt og senere landslagstrener i hopp for kombinertlandslaget.

Magne Raundalen

Magne Raundalen

Magne Raundalen er spesialist i klinisk psykologi med mange års erfaring med mennesker i krisesituasjoner. Siden 1976 har han vært tilknyttet Universitetet i Bergen, hvor han som amanuensis har utført banebrytende forskning omkring barn i truede situasjoner. Dette innebærer utvikling av et støtteprogram for familier som får kreftsyke barn, og etablering av kunnskap omkring barns opplevelse av krigstrusler (atomfrykt) og fremtiden. Gjennom mange år har han arbeidet med barn i krigssituasjoner, og er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med å utvikle omsorg og hjelp til krigsrammede barn. Han har vært konsulent for Unicef, Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. Hos oss kommer han med sin kunnskap nettopp om barn i truende situasjoner.

Nina Grünfeld

Panelsamtale

Med:
Forfatter Elisabet Åsbrink, filmskaper Nina Grünfeld, psykolog Magne Raundalen og Sigmund Korn. Ordstyrer er leder for Litteraturhuset i Trondheim Trond Åm

Søndag 3. september

13:30 Panelsamtale
Sted: Synagogen, Ark Christies gate 1B.  
I samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim
Billettpris: kr 90. For både Bokbad med Elisaberg Åsbrink  og panelsamtale søndag, kl 12.00 og kl 13.30: kr 150

Kilder: Glåmdalen, Stig  Eide, NRK Hedmark/Oppland, Ninas Barn

Søndag 3. september kl.13.30

Kl. 13:30 Panelsamtale. Mindreårige flyktninger
 

Utgangspunktet for vår panelsamtale er  barn og unge som ble sendt  vekk fra sine hjemland for å få beskyttelse. Det skjedde under andre verdenskrig  og det skjer  igjen i dag.  Vi spør hvordan barna ble mottatt, hvordan de klarte seg og hvilke ettervirkninger barn og unge kan få når foreldre sender dem fra seg på grunn av krig og forfølgelse.  Kan vi trekke paralleller fra krigens dager til  vår tid?

I panelet:  forfatter Elisabeth Åsbrink, filmskaper Nina Grünfeld, psykolog Magne Raundalen og  Sigmund Korn som  kom til det jødiske barnehjemmet Norge før krigen da han var 9 år.  Panelsamtalen ledes av Trond Åm.

Sted: Synagogen, Ark Christies gate 1B

Billettpris kr. 90
Billettpris kr 150 for både "bokbad" og panelsamtale.