Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtte

Forti ikonisk

Åpning av Jødisk Kulturfestival Trondheim 2021