Program for Jødisk Kulturfestival Trondheim 2019

Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtte